กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 20 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการไถแปลงหญ้าแฝก ในพื้นที่แปลงปลูกหญ้าแฝกสำหรับการปรับปรุง จำนวน 10 ไร่ เพื่อใช้ในการสนับสนุน นขต.สนภ.4 นทพ. นำไปปลูกในพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติงานของหน่วยฯ และแจกจ่ายให้กับราษฎรนำไปปลูกในพื้นที่ ตามแผนการแจกจ่ายของ นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ แปลงปลูกหญ้าแฝก นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร