กิจกรรมหน่วยงาน


        ระหว่างวันที่ 13 – 19 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียม จำนวน 4 ชุด ให้บริการแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกผสมเทียมในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้น้ำเชื้อโคแช่แข็งของ นทพ. จำนวน 28 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิดได้ จำนวน 8 ตัว ณ สถานีผสมเทียม นกส.4 สทพ.นทพ. อ.เมือง, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์