กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 18 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการส่งมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด ตามโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 20,000 ตัว ให้กับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 เพื่อนำไปเลี้ยงและเพาะพันธุ์ที่ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรและพื้นที่โคก หนอง นา ณ ค่ายรัตนรังสรรค์ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่ง พล.ร.อ. พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี มีกำหนดการมาตรวจงานศูนย์แห่งนี้ใน 30 พ.ย.65 ณ ฐานผลิตพันธุ์ปลา นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร