กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 17 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการติดตั้งป้ายไวนิล “นักรบสีน้ำเงิน ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส” ตามนโยบาย พล.อ. อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผบ.นทพ. เพื่อให้กำลังพลมีความตระหนักและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาติดต่อราชการและประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะผ่านบริเวณที่ตั้งหน่วย ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร