กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 16 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการผสมเทียมโคแม่พันธุ์ซึ่งเป็นโคยุทธศาสตร์ของหน่วย จำนวน 3 ตัว ได้แก่ โคแม่พันธุ์หมายเลข 746203, 746204 (โคแลกเปลี่ยนประจำปี งป.62) และโคแม่พันธุ์หมายเลข 746301 (โคแลกเปลี่ยนประจำปี งป.63) ซึ่งโคแม่พันธุ์ที่ทำการผสมเทียม จำนวน 3 ตัวนี้ ใช้น้ำเชื้อโคแช่แข็งของ นทพ. สายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ ชื่อนำทัพ หมายเลข M37 ล็อตที่ 21.67 เพื่อผลิตโคเนื้อลูกผสมสายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ ปัจจุบันมียอดการผสมเทียมโคแม่พันธุ์ของหน่วยประจำปี งป.66 จำนวน 25 ตัว คิดเป็น 42.37% ณ คอกกรรมวิธี นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร