กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 14 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการผลิตลูกสุกรพันธุ์ 3 สายพันธุ์ ด้วยวิธีการผสมโดยพ่อพันธุ์ ซึ่งได้ผสมแม่สุกรพันธุ์ของหน่วยตั้งแต่ 1 ต.ค.65 – ปัจจุบัน จำนวน 9 ตัว ได้แก่ แม่สุกรพันธุ์หมายเลข 746102, 746103, 746203, 746301, 746302, 746303, 746304, 746305 และหมายเลข 746306 เพื่อให้ได้ลูกสุกร จำนวน 150 ตัว ซึ่งคาดว่าแม่สุกรจะคลอดลูกประมาณเดือน ธ.ค.65 (วงรอบการผลิตที่ 1) โดยจะแจกจ่ายให้กับ นขต.สนภ.4 นทพ. และกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสุกร รวมถึงส่วนราชการที่เสนอความต้องมายังหน่วยต่อไป ณ คอกสุกรมาตรฐาน นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร