กิจกรรมหน่วยงาน


        ห้วงวันที่ 6 - 12 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินงานด้านการผสมเทียม โดยเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ชุดบริการ ให้บริการแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกผสมเทียมเดิมและรายใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้น้ำเชื้อโคแช่แข็งของ นทพ. (สายพันธุ์ลิมูซิน, อเมริกันบราห์มัน, กำแพงแสน, ตาก และชาร์โรเลส์) โดยในห้วงสัปดาห์นี้การผสมเทียมโค จำนวน 27 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิดได้ จำนวน 15 ตัว สรุปผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - ปัจจุบัน จำนวน 148 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิดได้ จำนวน 75 ตัว ในการออกปฏิบัติงานทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ผสมเทียมจะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและข่าวสารอื่นๆ ด้วย ณ สถานีผสมเทียม นกส.4 สทพ.นทพ. อ.เมือง, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์