กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 9 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายให้กับกำลังพลของหน่วย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี 3 สถานีทดสอบร่างกาย คือ การดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง ซึ่งกำลังพลที่เข้ารับการทดสอบร่างกายอยู่ในเกณฑ์ผ่านทุกนาย ทั้งนี้หน่วยได้ย้ำเตือนกำลังพล เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและระงับการแพร่กระจายการติดเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ บก.นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร