กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 9 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ออกให้บริการตรวจความสมบูรณ์และระบบสืบพันธุ์ให้กับโคแม่พันธุ์ของสมาชิกผสมเทียมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 12 ตัว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการผลิตโคเนื้อลูกผสมอย่างครอบคลุม รวมถึงดำเนินการผสมเทียมได้อย่างทันท่วงทีเมื่อแม่โคมีความพร้อม การนี้ได้ให้คำแนะนำการจัดทำบันทึกข้อมูลการจัดการฟาร์ม, อาหารโค และการป้องกันโรคระบาดสัตว์ ให้กับสมาชิกผสมเทียมด้วย ณ พื้นที่ปฏิบัติงานของสถานีผสมเทียม นกส.4 สทพ.นทพ. อ.เมือง, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์