กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 8 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันกำจัดวัชพืช, ตัดแต่ง และขนย้ายกิ่งไม้ใหญ่ที่หักขวางเส้นทาง เพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการขับขี่โดยสารยานพาหนะของประชาชนและกำลังพลที่ใช้เส้นทางสัญจรภายในพื้นที่ของหน่วย รวมระยะทาง 2 กม. ณ ถนนทางเข้า – ออกที่ตั้ง นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร