กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยฯ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ม.1 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิวฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการทำความสะอาดศาสนสถานและห้องน้ำวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน เพื่อพัฒนาศาสนสถานและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ต่อไป ณ วัดเขาเลี้ยว ม.1 บ.เขาเลี้ยว ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร