กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 30 นาย ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ บก.หน่วยและบ้านพักอาศัยของกำลังพล เพื่อพัฒนาหน่วย ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร