กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการขยายพันธุ์ปลานิล โดยวิธีการเคาะไข่จากปากแม่ปลานิล จำนวน 5 บ่อ และนำเข้าระบบเพาะฟักในถาด เพื่อผลิตลูกปลาให้ได้ตามเป้าหมายและเตรียมสนับสนุนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ความรับผิดชอบ ตามนโยบาย ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ต่อไป ณ โรงเพาะพันธุ์ปลา นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร