กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 23 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ม.4 บ.ดวงดี ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งมีเนื้อที่ในความรับผิดชอบของหน่วย จำนวน 15 ไร่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนเป็นการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าชุมชน ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ต่อไป ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ม.4 บ.ดวงดี ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร