กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 23 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการให้อาหารข้นและแร่ธาตุก้อนแก่โคแม่พันธุ์ (63 ตัว), โคอายุ 1-2 ปี (3 ตัว), โคอายุ 6 เดือน -1 ปี (14 ตัว), โคเบนลึงค์ (1 ตัว) และโคพ่อพันธุ์ปลดระวาง (1ตัว) รวมทั้งสิ้น 82 ตัว เพื่อเสริมโภชนาการให้โคมีสุขภาพแข็งแรง อัตราการเจริญเติบโตดีมีความสมบูรณ์พันธุ์ ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ต่อไป ณ คอกโค นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร