กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการทำความสะอาดคอกโคของหน่วย ตามหลักสุขาภิบาลและมาตรฐานฟาร์ม เพื่อป้องกันโรคระบาดในโค ให้โคมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ต่อไป ณ คอกโค นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร