กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ "70 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ องค์ราชัน" ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร