กิจกรรมหน่วยงาน


        ห้วงวันที่ 15 – 21 พ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมโค จำนวน 4 ชุด ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.เมือง, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้น้ำเชื้อโคแช่แข็ง นทพ. สายพันธุ์ลิมูซิน, อเมริกันบราห์มัน, กำแพงแสน, ตาก และชาร์โรเลส์ โดยผสมเทียมโค จำนวน 10 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิด จำนวน 4 ตัว สรุปผลการผสมเทียมโคตั้งแต่ ต.ค.64 - ปัจจุบัน จำนวน 124 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิด จำนวน 27 ตัว ทั้งนี้ หน่วยได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนต่อไป ณ สถานีผสมเทียม นกส.4 สทพ.นทพ. อ.เมือง, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์