กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 20 พ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันของ นขต.นทพ. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference), จัดกำลังพลปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. โดยการพัฒนาที่ตั้งหน่วย, ตรวจสอบการผ่านเข้า - ออก ตามมาตรการ รปภ. ที่ตั้งหน่วย และการบริหารจัดการปศุสัตว์ของหน่วย ตามหลักสุขาภิบาลต่อไป ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร