กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 19 พ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการปลูกข้าวไร่ ในพื้นที่ “โคก หนอง นา” โมเดล ภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ของหน่วย ตามโครงการ “70 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ องค์ราชัน” เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ ของหน่วยให้เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ของชุมชนตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ต่อไป ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร