10 ที่เที่ยวเมืองต้องห้ามพลาดชุมพร หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้....

1. อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะทะเลชุมพร

เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย (ฝ่ามือพระพุทธเจ้า)


2. หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
3. เขาเจ้าเมือง ชุมพร


4. สวนนายดำ ชุมพร5. ต้นน้ำพะโต๊ะ ชุมพร
6. ปากน้ำชุมพร


7. ศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
8. หาดทรายรี ชุมพร9. เกาะมาตรา ชุมพร10. น้ำตกกะเปาะ ชุมพร