หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ

โครงการพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

นักรบสีน้ำเงิน

ผู้บังคับบัญชาพล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี
ผบ.ทสส.


พล.อ.ธีระยุทธ จินหิรัญ
ผบ.นทพ.


พล.ต.ปวัน บุญบันดาล
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.ธีรเดช จันทร์ข้างแรม
ผบ.นกส.๔ สทพ.นทพ.
X
ส่วนราชการกิจกรรมหน่วยงาน

หน้า     

       เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าแซะ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ด้วยการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ว่าที่ ร.ต. สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยและเครือข่ายนักพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอท่าแซะ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ของศาสนสถาน โดยมี ว่าที่ ร.ต.สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานพิธีฯ โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ ศาสนสถาน 1 แห่ง พระสงฆ์ จำนวน 12 รูป ณ วัดประชาอุทิศ ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. บำรุงลูกโคของหน่วยที่เกิดเมื่อวันที่ 30 พ.ย.66 จากโคแม่พันธุ์ผสมอเมริกันบราห์มัน 50% หมายเลข 746604 ได้ลูกโคหมายเลข 046709 เพศเมีย สีขาว น้ำหนักแรกเกิด 30 กก. โดยลูกโค มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่สัตวบาลของหน่วยได้ทำการฉีดยาบำรุง ad3e และธาตุเหล็กให้กับแม่โคและลูกโค รวมทั้งได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศผสมเทียม ณ คอกโคมาตรฐาน นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ณ บก.นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงลูกโคของหน่วย ประจำเดือน พ.ย.66 เพื่อติดตามและประเมินผลอัตราการเจริญเติบโต (ADG) ของลูกโคเกิดในแต่ละช่วงอายุ ให้ได้ขนาดและน้ำหนักตรงตามมาตรฐาน ของ สทพ.นทพ. กำหนด ตามวงรอบของแผนการบริหารจัดการปศุสัตว์ภายในหน่วย ณ คอกกรรมวิธี นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.66 – 1 ธ.ค.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ปฏิบัติงานด้านการผสมเทียมโคทั้ง 4 ชุดบริการ โดยให้บริการผสมเทียมโคในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย จำนวน 17 ตัว และติดตามลูกโคเกิด จำนวน 6 ตัว ทั้งนี้ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค.66 ถึงปัจจุบัน ผสมเทียมโคของสมาชิกรวม 177 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิดของสมาชิกรวม 81 ตัว โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ 25 ครัวเรือน ประชาชน จำนวน 55 คน ณ สถานีผสมเทียม นกส.4 สทพ.นทพ. อ.เมืองชุมพร, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จว.ช.พ. และ อ.บางสะพานน้อย จว.ป.ข.

       ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.66 - 1 ธ.ค.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการเพาะปลูกท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ จำนวน 2,500 ท่อน พื้นที่จำนวน 10 ไร่ เพื่อรองรับเป็นอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโคของหน่วย ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของโคอย่างเหมาะสม ณ แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธ.ค.66 เพื่อรับฟังและหารือการปฏิบัติราชการด้านต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม งานพิธี เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยในห้วงเดือน ธ.ค.66 โดยมี ว่าที่ ร.ต. สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมต้นแซะ ภายในที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       เมื่อวันที่ 30 พ.ย.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารให้กับกำลังพลของหน่วย ซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย ในโอกาสนี้ ผบ.นกส.4 สทพ.นทพ. ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป ณ อาคาร บก.นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       เมื่อวันที่ 29 พ.ย.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นกส.4 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร กรมปศุสัตว์ ดำเนินการมอบหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 500 ฟ่อน พร้อมยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ อ.หลังสวน จว.ช.พ. ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ 50 ครัวเรือน ประชาชน จำนวน 300 คน ณ พื้นที่ปฏิบัติการ ต.บางน้ำจืด และ ต.หลังสวน อ.หลังสวน จว.ช.พ.

       เมื่อวันที่ 28 พ.ย.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยและเครือข่ายนักพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการพื้นที่อำเภอท่าแซะ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศาสนสถาน ด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะ และใบไม้แห้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาประกอบพิธีการทำบุญและปฏิบัติธรรม โดยมี ว่าที่ ร.ต.สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานพิธีฯ โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ พระสงฆ์ จำนวน 15 รูป และประชาชน จำนวน 100 คน ณ วัดหงษ์ปิยาราม ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       เมื่อวันที่ 27 พ.ย.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการไถผาน 7 ภายในแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ (แปลงปลูกหญ้าเนเปียร์) พื้นที่จำนวน 10 ไร่ เพื่อรองรับเป็นอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโคของหน่วย ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของโคอย่างเหมาะสม ณ แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       เมื่อวันที่ 26 พ.ย.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการทำความสะอาดคอกโคมาตรฐาน ตามแผนการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสัตว์ ด้วยการพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงดูดเลือดในมูลสัตว์ ให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของโคแม่พันธุ์ ณ คอกโคมาตรฐาน นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       ระหว่างวันที่ 18 – 24 พ.ย.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ปฏิบัติงานด้านการผสมเทียมโคทั้ง 4 ชุดบริการ โดยให้บริการผสมเทียมโคในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย จำนวน 27 ตัว และติดตามลูกโคเกิด จำนวน 17 ตัว ทั้งนี้ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค.66 ถึงปัจจุบัน ผสมเทียมโคของสมาชิกรวม 160 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิดของสมาชิกรวม 75 ตัว โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ 40 ครัวเรือน ประชาชน จำนวน 80 คน ณ สถานีผสมเทียม นกส.4 สทพ.นทพ. อ.เมืองชุมพร, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จว.ช.พ. และ อ.บางสะพานน้อย จว.ป.ข.

       เมื่อวันที่ 24 พ.ย.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยและเครือข่ายนักพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอปะทิว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ร่วมดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะและใบไม้แห้ง เพื่อเตรียมสถานที่จัดงานเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ซึ่งมี นายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว เป็นประธานพิธีฯ โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำคลองชังกะนาว ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จว.ช.พ.

หน้า