หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ

โครงการพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

นักรบสีน้ำเงิน

ผู้บังคับบัญชาพล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต.ชูศักดิ์ ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท. ณกรพงศ์ ธรรม์ภรพิสิฐ
ผบ.นกส.๔ สทพ.นทพ.
X
ส่วนราชการ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อ วันที่ลงประกาศ เอกสารแนบ
1ประกาศกองบัญขาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-09-2564ดาวน์โหลดไฟล์
2ประกาศกองบัญขาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-09-2564ดาวน์โหลดไฟล์
3ประกาศกองบัญขาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ปรับพื้นที่แปลงปาล์มเป็นแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-09-2564ดาวน์โหลดไฟล์
4ประกาศกองบัญขาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใข้ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-07-2564ดาวน์โหลดไฟล์
5ประกาศกองบัญขาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-07-2564ดาวน์โหลดไฟล์
6ประกาศกองบัญขาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-07-2564ดาวน์โหลดไฟล์
7ประกาศกองบัญขาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโคกหนองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-07-2564ดาวน์โหลดไฟล์
8ประกาศกองบัญขาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-07-2564ดาวน์โหลดไฟล์
9ประกาศกองบัญขาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมรั้วลวดหนาม 5 เส้น ระยะ 400 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-06-2564ดาวน์โหลดไฟล์
10ประกาศกองบัญขาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การผลิตหญ้าหมัก 07-05-2564ดาวน์โหลดไฟล์
หน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16