หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ

โครงการพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

นักรบสีน้ำเงิน

ผู้บังคับบัญชาพล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ.อนุสรรค์ คุ้มอักษร
ผบ.นทพ.


พล.ต.ปวัน บุญบันดาล
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.ชนิสร จารุกิตติ์ตระกูล
ผบ.นกส.๔ สทพ.นทพ.
X
ส่วนราชการ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อ วันที่ลงประกาศ เอกสารแนบ
1ประกาศหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานทหารพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-04-2565-
2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 256528-11-2565ดาวน์โหลดไฟล์
3ประกาศหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานทหารพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-05-2565ดาวน์โหลดไฟล์
4ประกาศหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานทหารพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-05-2565ดาวน์โหลดไฟล์
5ประกาศหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานทหารพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-04-2565ดาวน์โหลดไฟล์
6ประกาศหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานทหารพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศสาตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-05-2565ดาวน์โหลดไฟล์
7ประกาศหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานทหารพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-05-2565ดาวน์โหลดไฟล์
8ประกาศหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานทหารพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-05-2565ดาวน์โหลดไฟล์
9ประกาศหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานทหารพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-05-2565ดาวน์โหลดไฟล์
10ประกาศหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานทหารพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-05-2565ดาวน์โหลดไฟล์
หน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26